• پیام مدیر عامل

    من ترجیح می دهم سرمایه ام را از دست بدهم تا اعتماد شما را؛ و ما سرمایه مان را آسان بدست نیاوردیم      ...

آدرس

خراسان رضوی، چناران، شهرک صنعتی چناران، بلوار صنعت، صنعت 11
985146139323

 

"مهمترین هدف ما مشتری مداری و تولید با کیفیت می باشد"

تماس با ما